Apie mus


„Žaliasis taškas“ yra pirmoji ir didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, užsiimanti prekinių pakuočių atliekų tvarkymo koordinavimu. Nuo 2003 m. veikianti įstaiga šiuo metu atstovauja per 3 tūkst. Lietuvos gamintojų ir importuotojų ir užima 70% rinkos. Organizacija veikia kaip viešoji įstaiga, nesiekianti pelno, nėra atliekų tvarkymo įrengimų savininkė ar dalininkė.

Pagrindinis mūsų tikslas – kurti veiksmingą bendrą pakuočių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, maksimaliai mažinti aplinkos taršą pakuočių atliekomis bei didinti visuomenės sąmoningumą, skatinant rūšiuoti atliekas. Žaliasis taškas priklauso tarptautiniam „Pro Europe“ tinklui, vienijančiam 31 pakuočių tvarkymo organizacijas visoje Europoje. Žaliųjų taškų organizacijomis pasaulyje pasitiki daugiau kaip 170 tūkstančių įmonių.

Esame nacionaliniai prekės ženklo „Green dot“ atstovai, tad visi mūsų nariai turi teisę žymėti į rinką išleidžiamus produktus ženklu, kuriuo kasmet pažymima daugiau kaip 460 milijardų pakuočių.

Mūsų veiklos prioritetai


Aplinkos apsauga. 
Nesiekdami pelno, vykdome savo nariams keliamus pakuočių atliekų tvarkymo uždavinius, prisidedame prie atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje tobulinimo.

Partnerystė. Kurdami efektyvų aplinkos apsaugos tinklą, bendradarbiaujame su gamintojais ir importuotojais, atliekų tvarkymo ir perdirbimo įmonėmis, savivaldybėmis, Seimu ir Vyriausybe, Aplinkos ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis.

Švietimas. Pačiomis efektyviausiomis edukacinėmis priemonėmis skatiname gyventojų įsitraukimą į aplinkos apsaugą, ekologiško požiūrio ir atsakingo vartojimo ugdymą, verslo įmones skatiname vykdyti tvarią veiklą bei mažiau aplinką teršiančių ir žaliavų reikalaujančių produktų gamybą.


Mūsų veiklos uždaviniai

 • Pakuočių tvarkymo užduočių vykdymas už visus savo narius
 • Pakuočių tvarkymo infrastruktūros organizavimas kasmet augančių užduočių vykdymui
 • Ekonominis sistemos veiklos optimizavimas
 • Formalumų ir ataskaitų savo nariams mažinimas


Mūsų veiklos principai


Efektyvumas. 
Visi ištekliai skiriami pakuočių tvarkymo sistemai kurti ir tobulinti bei užtikrinti, kad organizacijai priklausantys gamintojai ir importuotojai mažiausiais įmanomais kaštais įgyvendintų keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus.

Lygiateisiškumas. Kiekvienai įmonei sudaromos galimybės vienodomis sąlygomis dalyvauti pakuočių tvarkymo sistemoje; vienodai atstovaujama įmonių bendriems interesams, nepriklausomai nuo gamintojo ar importuotojo ar pakuotės rūšies.

Nuoseklumas. Organizacija dirba žvelgdama į ateitį ir nuosekliai planuodama veiklą, kad įvykdytų kasmet augančias pakuočių tvarkymo užduotis.


Organizacijos valdymo struktūra


Geriausią verslo sektoriaus interesų atstovavimą užtikrina „Žaliojo taško“ dalininkai bei valdyba. 26 organizacijos dalininkai yra pasiskirstę į komitetus pagal pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo specifiką. Komitetai deleguoja atstovus į „Žaliojo taško“ valdybą pagal nustatytas pakuočių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo kvotas.

DALININKŲ SĄRAŠAS

Nr.Gamintojo ar importuotojo pavadinimasOrganizacijos dalyvio statusas įstaigojeKomiteto, kuriam priklauso dalininkas, pavadinimas
1 UAB „Bennet distributors“ Steigėjas ir dalininkas Stiklo pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas
2 UAB „Mineraliniai vandenys“ Steigėjas ir dalininkas
3 AB „MV GROUP Production” Steigėjas ir dalininkas
5 UAB „Daumantai LT” Dalininkas
5 UAB „Maxima LT“ Dalininkas Didmeninės prekybos komitetas
7 UAB „Palink” Steigėjas ir dalininkas
6 UAB „Sanitex” Steigėjas ir dalininkas
8 UAB „Eugesta” Steigėjas ir dalininkas
9 UAB „Eckes – Granini Lietuva” Steigėjas ir dalininkas PET ir kombinuotose pakuotėse supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas
10 UAB „Pieno žvaigždės” Steigėjas ir dalininkas
11 UAB „RETAL Lithuania” Steigėjas ir dalininkas
12 UAB „Kalnapilio – Tauro grupė” Steigėjas ir dalininkas
13 UAB „Birštono mineraliniai vandenys” ir Ko Steigėjas ir dalininkas
14 UAB „Biržų alus” Steigėjas ir dalininkas
15 UAB „Kauno alus” Steigėjas ir dalininkas
16 UAB „Gubernija” Steigėjas ir dalininkas
17 UAB „Volfas Engelman” Steigėjas ir dalininkas
18 Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai” Steigėjas ir dalininkas
19 UAB „Putokšnis” Steigėjas ir dalininkas
20 UAB „Nestle Baltics” Steigėjas ir dalininkas Jungtinis kitų pakuojamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų komitetas
21 UAB „Smurfit Kappa Baltic” Steigėjas ir dalininkas
22 UAB „Rokiškio sūris” Steigėjas ir dalininkas
23 UAB „Rūta” Steigėjas ir dalininkas

„Žaliojo taško“ valdyba svarsto ir tvirtina įstaigos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, veiklos strategiją bei verslo planus, finansinės veiklos planą. 

Valdybą sudaro 8 nariai, renkami iš dalininkų. Ketverių metų kadencijai renkama valdyba yra sudaroma dalininkų susirinkimo metu. Valdyba iš savo narių išrenka valdybos pirmininką. 

Valdybos nariai:

 • Kęstutis Jurevičius, valdybos pirmininkas (UAB „Bennet Distributors“)
 • Vytis Mockus (UAB „Mineraliniai vandenys“)
 • Dmitrijus Miškinas (UAB „Sanitex“)
 • Valdas Gaurelis (UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“)
 • Jolanta Kepalaitė (UAB „Nestle Baltics“)
 • Rolandas Puodžiūnas (UAB „Pieno žvaigždės“)
 • Dr. Vigilija Klima (UAB „Maxima“)
 • Giedrius Viederis (UAB„Retal Lithuania“)


LICENCIJA 


„Žaliasis taškas“ veikia pagal Aplinkos ministerijos 2006 m. išduotą lincenciją. Ji suteikia teisę organizuoti pakuočių, pagamintų iš stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono, medžio, kombinuotųjų medžiagų, ir kitų pakuočių atliekų tvarkymą. 

Licencija numato šiuos reikalavimus, susijusius su „Žaliojo taško“ struktūra ir veikla:

 • Organizacija yra viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti įmonė
 • Organizacijos steigėjai – supakuotų gaminių importuotojai ir gamintojai
 • Nė viena susijusių asmenų grupė negali turėti daugiau kaip penktadalio balsų priimant sprendimus dėl organizacijos veiklos
 • Visiems organizacijos nariams paslaugos teikiamos vienodomis sąlygomis
 • Organizacija gali vykdyti tik su pakuočių atliekų tvarkymo organizavimu susijusią veiklą
 • Organizacijos veikla turi būti audituojama nepriklausomo auditoriaus
 • Organizacijos veiklą tikrina Aplinkos ministerija arba jai pavaldžios institucijos
 • Organizacija privalo su Aplinkos ministerija suderinti veiklos planą ir finansavimo schemą ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui
 • Organizacija privalo vykdyti gyventojų ir verslo visuomenės švietimą pagal su Aplinkos ministerija suderintą programą

Žaliojo taško logotipas


 • Logotipas (2 eilutės) 
 • Logotipas (1 eilutė) 
 • Prekės ženklo naudojimo taisyklės