Tapkite organizacijos nariu

Gamintojai ir importuotojai prekinių pakuočių tvarkymą gali finansuoti dviem būdais: mokant mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis arba tiesiogiai finansuoti atliekų tvarkymą ir visas gamintojams / importuotojams nustatytas pareigas pavesti licencijuotai organizacijai sudarant bendradarbiavimo sutartį.

Priklausydami organizacijai vykdysite didžiąją dalį Gamintojams importuotoms nustatytų pareigų:

Būsite atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nes tiesiogiai finansuosite atliekų tvarkymą, vykdydami vyriausybės nustatytas užduotis. 2018 metais sutvarkėme 100 971 tonų atliekų.

Prisidėsite prie atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir konteinerių infrastruktūros vystymo. 2018 pasirūpinome, kad būtų pastatyta 23 349 vnt. konteinerių.

Prisidėsite prie visuomenės švietimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan. 2018 metais švietimo programai skyrėme 198 455 EUR.


Pareigų pavedimas organizacijai

Gamintojai ir importuotojai kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos privalo pavesti pasirinktai organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinančiais kalendoriniais metais.

Jei gamintojas ar importuotojas veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos, organizacijai pareigų vykdymą privaloma pavesti per vieną mėnesį nuo registravimosi Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos. Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas).

Bendradarbiavimas su Žaliuoju tašku

Gamintojai ir importuotojai pavesdami organizacijoms gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, pasirenka partnerį, kuris gali ne vien garantuoti tinkamai įvykdytas pareigas, bet ir geriausiai atstovauti verslo interesus atliekų tvarkymo sektoriuje.


Paslaugos

Atliekų tvarkymas


Pagrindinė organizacijos nariams teikiama paslauga – kolektyvinis pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas. Pagal nustatytas oficialias pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, organizacija kolektyviai finansuoja pakuočių atliekų surinkimo, transportavimo, perrūšiavimo, perdirbimo bei panaudojimo energijai gauti paslaugas. 100% įvykdžius nustatytas tvarkymo užduotis, organizacijos nariams paskirstomi įrodantys dokumentai, kurių pagrindu taikoma lengvata, atleidžianti nuo atsakomybės mokėti mokestį valstybei už aplinkos taršą pakuočių atliekomis.


2021 metų pakuočių atliekų tvarkymo įkainiai

Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną

Pakuotė Tarifų sudedamosios dalys*, EUR už 1 toną (be PVM) Viso tarifas EUR už 1 toną
(be PVM)
Tvarkymas Plėtra Administravimas Švietimas
1. Stiklas 106,56 3,15 3,78 3,51 117,00
2. Popierius 89,10 3,15 3,78 2,97 99,00
3. Plastikas 242,36 3,15 3,78 7,71 257,00
4. PET 204,53 3,15 3,78 6,54 218,00
5. Metalas 50,30 3,15 3,78 1,77 59,00
6. Kombi (pop) 163,79 3,15 3,78 5,28 176,00
7. Kombi (kt) 168,64 3,15 3,78 5,43 181,00
8. Medis 68,73 3,15 3,78 2,34 78,00
9. Kt pakuotės 328,69 3,15 3,78 10,38 346,00

Žaliojo taško informacinė sistema

Žaliojo taško informacinė sistema yra pagrindinė organizacijos darbo su klientais platforma, kurioje mūsų nariai paprastai ir greitai perduoda duomenis, būtinus sklandžiam paslaugų teikimui. Kiekvienai įmonei suteikiami individualūs prisijungimo duomenys.

Pamiršote slaptažodį? Prisijungimo lange spauskite „Pamiršau slaptažodį“. Suvedę vartotojo vardą, el. paštu gausite nuorodą, kuria galėsite sukurti naują slaptažodį.


Informacinėje sistemoje teikiami prognoziniai duomenys apie išleidžiamą į vidaus rinką pakuotę, kiekvieną ketvirtį atliekami jų tikslinimai. Tikslinti duomenis galima šiais terminais:

Balandžio mėn. 1-19 d.
Liepos mėn. 1-19 d.
Spalio mėn. 1-19 d.
Gruodžio mėn. 1-10 d.
Gruodžio mėn. 20 – sausio mėn. 10 d.

Remiantis pateikiamais duomenimis, nariams išrašomos sąskaitos, kurios siunčiamos nurodytu el. paštu. Taip pat jas visada rasite skiltyje „Sąskaitos“. Seniau išrašytas sąskaitas rasite skiltyje „Archyvas“ → „Sąskaitų archyvas“.

Prisijungti prie sistemos

Kita informacija

Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ skelbia konkursus nekomunalinių atliekų sraute susidarančių antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, plastikinių, medinių pakuočių) pirkimo, tinkamo jų sutvarkymo ir įrodančių dokumentų pateikimo.

Pirkimo komisijos narys, kuriam pavesta palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su konkursų procedūromis susijusius pranešimus:

Robertas Dauskurtas

Tiekėjų komerciniai pasiūlymai dalyvauti konkurse viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ turi būti pateikti raštu (pagal konkursų sąlygose nustatytą formą ir šiose sąlygose nustatyta tvarka) iki 2019 m. lapkričio 20 d. 15:00 val., paštu, per kurjerį arba tiesiogiai pristatant į įstaigą adresu: Perkūnkiemio 2, LT-12126, Vilnius.


Sužinokite daugiau: