Tapkite organizacijos nariu

Gamintojai ir importuotojai prekinių pakuočių tvarkymą gali finansuoti dviem būdais: mokant mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis arba tiesiogiai finansuoti atliekų tvarkymą ir visas gamintojams / importuotojams nustatytas pareigas pavesti licencijuotai organizacijai sudarant bendradarbiavimo sutartį.

Priklausydami organizacijai vykdysite didžiąją dalį Gamintojams importuotoms nustatytų pareigų:

Būsite atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, nes tiesiogiai finansuosite atliekų tvarkymą, vykdydami vyriausybės nustatytas užduotis.

Prisidėsite prie atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir konteinerių infrastruktūros vystymo.

Prisidėsite prie visuomenės švietimo pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan.


Pareigų pavedimas organizacijai

Gamintojai ir importuotojai kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos privalo pavesti pasirinktai organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinančiais kalendoriniais metais.

Jei gamintojas ar importuotojas veiklą pradeda vykdyti po gruodžio 1 dienos, organizacijai pareigų vykdymą privaloma pavesti per vieną mėnesį nuo registravimosi Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos. Gamintojai ir importuotojai, pavedę savo pareigas vykdyti vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas).

Bendradarbiavimas su Žaliuoju tašku

Gamintojai ir importuotojai pavesdami organizacijoms gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą, pasirenka partnerį, kuris gali ne vien garantuoti tinkamai įvykdytas pareigas, bet ir geriausiai atstovauti verslo interesus atliekų tvarkymo sektoriuje.


Paslaugos

Atliekų tvarkymas


Pagrindinė organizacijos nariams teikiama paslauga – kolektyvinis pakuočių atliekų tvarkymo organizavimas. Pagal nustatytas oficialias pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, organizacija kolektyviai finansuoja pakuočių atliekų surinkimo, transportavimo, perrūšiavimo, perdirbimo bei panaudojimo energijai gauti paslaugas. 100% įvykdžius nustatytas tvarkymo užduotis, organizacijos nariams paskirstomi įrodantys dokumentai, kurių pagrindu taikoma lengvata, atleidžianti nuo atsakomybės mokėti mokestį valstybei už aplinkos taršą pakuočių atliekomis.


2022 metų pakuočių atliekų tvarkymo įkainiai

Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną

Pakuotės rūšis Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis t. * Priimamas užsakymo kiekis, % ** Paslaugų tarifas, EUR už 1 toną (be PVM)
Stiklinė perdirbama   100% 113
Stiklinė neperdirbama   0% 0
Popierinė / kartoninė perdirbama   100% 76
Popierinė / kartoninė neperdirbama   20% 34
Plastikinė perdirbama   100% 274
Plastikinė neperdirbama   45% 182
PET perdirbama   100% 290
PET neperdirbama   45% 31
Metalinė (juodųjų metalų) perdirbama   100% 71
Metalinė (juodųjų metalų) neperdirbama   0% 71
Metalinė (aliuminio) perdirbama   100% 0
Metalinė (aliuminio) neperdirbama   0% 0
Kombinuota perdirbama   100% 215
Kombinuota neperdirbama   75% 53
Medinė perdirbama   100% 44
Medinė neperdirbama   65% 19
Kita perdirbama   100% 363
Kita neperdirbama   78% 505

* Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis papildomai tikslinamas 2022 metų laikotarpyje, sutartyje numatytomis sąlygomis.

** Priimamas užsakymo kiekis (matuojamas procentais nuo GI viso į rinką išleistos atitinkamos pakuotės rūšies kiekio), kuriam Organizacijai įsipareigoja įvykdyti atitinkamas pakuočių atliekų tvarkymo užduotis ir kuriam dėl to nebus taikomas mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Organizacijai įvykdžius užsakymą (priimta dalimi), GI įgis teisę į mokestinę lengvatą visam priimto užsakymo kiekiui. Už likusią į rinką išleistų neperdirbamų pakuočių dalį, kuriai užsakymas nėra priimamas (pvz., neperdirbamos plastikinės pakuotės atveju 100% - 45% = 55%) GI turės pareigą teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis. Pavedimo davėjas pretenzijų dėl to neturi ir mokestį už aplinkos teršimą nuo pateiktos į rinką pakuočių dalies, kuriai užsakymas nepriimtas, valstybei sumoka savo lėšomis.

Organizacijos pateikiama užsakymo priėmimo % dalis neperdirbamos pakuotės atveju paremta Aplinkos ministerijos išaiškinimu (Šaltinis (čia ir toliau) https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/atliekos/pakuociu-priskyrimas-perdirbamoms-neperdirbamoms-neperdirbamu-pakuociu-apmokestinimas ), pagal kurį Organizacijai įvykdžius Pavedimo davėjo naudai neperdirbamai pakuotei galimos įvykdyti pakuotės tvarkymo užduoties dalį, Pavedimo davėjas privalės mokėti taršos mokestį už likusią į rinką pateikto neperdirbamos pakuotės kiekio dalį, kurios neapima priimtas užsakymas. Tuo atveju, jei Aplinkos ministerija Organizacijai vykdant pavedimą pakeistų išaiškinimą ir / ar teisinį reguliavimą,

Organizacija neperdirbamos pakuotės atliekų sutvarkymą Pavedimo davėjo naudai gali būti įvykdžiusi ne daugiau kaip Pavedimo davėjui vykdytinos konkrečios pakuotės atliekų tvarkymo užduoties naudojimo dalyje, atitinkamai dėl to Pavedimo davėjas pretenzijų neturės ir mokestį už aplinkos teršimą neperdirbamos pakuotės atliekomis, neįvykdytos pakuotės atliekų tvarkymo užduoties dalyje (išskyrus įvykdytiną naudojimo dalį), valstybei sumokės savo lėšomis.


Žaliojo taško informacinė sistema

Žaliojo taško informacinė sistema yra pagrindinė organizacijos darbo su klientais platforma, kurioje mūsų nariai paprastai ir greitai perduoda duomenis, būtinus sklandžiam paslaugų teikimui. Kiekvienai įmonei suteikiami individualūs prisijungimo duomenys.

Pamiršote slaptažodį? Prisijungimo lange spauskite „Pamiršau slaptažodį“. Suvedę vartotojo vardą, el. paštu gausite nuorodą, kuria galėsite sukurti naują slaptažodį.


Informacinėje sistemoje teikiami prognoziniai duomenys apie išleidžiamą į vidaus rinką pakuotę, kiekvieną ketvirtį atliekami jų tikslinimai. Tikslinti duomenis galima šiais terminais:

Balandžio mėn. 1-19 d.
Liepos mėn. 1-19 d.
Spalio mėn. 1-19 d.
Gruodžio mėn. 1-10 d.
Gruodžio mėn. 20 – sausio mėn. 10 d.

Remiantis pateikiamais duomenimis, nariams išrašomos sąskaitos, kurios siunčiamos nurodytu el. paštu. Taip pat jas visada rasite informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“. Seniau išrašytas sąskaitas rasite informacinės sistemos skiltyje „Archyvas“ → „Sąskaitų archyvas“.

Klientai pagal pateiktus užsakymus skirstomi į tris segmentus:

  • Stambūs (sąskaitos rašomos kiekvieno mėnesio 20 d.)
  • Vidutiniai (sąskaitos rašomos kas ketvirtį)
  • Maži (sąskaitos rašomos kas pusmetį) 
Prisijungti prie informacinės sistemos

Kita informacija

Viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ skelbia konkursus nekomunalinių atliekų sraute susidarančių antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, plastikinių, medinių pakuočių) pirkimo, tinkamo jų sutvarkymo ir įrodančių dokumentų pateikimo.

Pirkimo komisijos narys, kuriam pavesta palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su konkursų procedūromis susijusius pranešimus:

Robertas Dauskurtas

Tiekėjų komerciniai pasiūlymai dalyvauti konkurse viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ turi būti pateikti raštu (pagal konkursų sąlygose nustatytą formą ir šiose sąlygose nustatyta tvarka) iki 2019 m. lapkričio 20 d. 15:00 val., paštu, per kurjerį arba tiesiogiai pristatant į įstaigą adresu: Perkūnkiemio 2, LT-12126, Vilnius.


Sužinokite daugiau:

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.