„Žaliasis taškas“ mažina paslaugų kainas ir rengiasi įgyvendinti strateginius pokyčius

Organizaciją „Žaliasis taškas“ valdantys gamintojai ir importuotojai įvertino faktinius 2020 metų pakuočių atliekų tvarkymo, infrastruktūros plėtros, administravimo bei švietimo kaštus. Atlikę analizę vertintojai priėjo prie išvados, kad atsakingai vykdoma organizacijos veikla leidžia sumažinti organizacijos paslaugų kainas.

2020-11-13

VšĮ „Žaliasis taškas“ atstovas Kęstutis Pocius teigia, kad vertinimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas kainodaros tvarumui, žiūrima į organizacijos gebėjimą pilnai kompensuoti gamintojų mokėtinus pakuotės mokesčius, jeigu organizacija nepilnai įvykdytų pakuotės tvarkymo užduotis. Jis pažymi, kad priimdama sprendimus organizacijos valdyba vadovaujasi aukščiausiais skaidrumo standartais ir siekia vienodomis sąlygomis užtikrinti maksimalią naudą visiems organizacijos „Žaliasis taškas“ nariams.

Analizė atskleidė dabartinės sistemos ydas

Organizacija dar 2019 metais įžvelgė būtinybę įvertinti Lietuvoje veikiančią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir jos galimybes siekti žiedinės ekonomikos tikslų. 2020 metais „Žaliasis taškas“ kartu su bendrovės „Ekokonsultacijos“ ekspertais nuodugniai išanalizavo Lietuvoje veikiančią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą.

Atliekant analizę buvo bendradarbiaujama su visais pakuočių tvarkymo sistemos dalyviais. Siekiant objektyvumo ir nešališkumo, bendradarbiauti buvo pakviestos ir kitos organizacijos, veikiančios pakuočių srityje Lietuvoje.

K. Pocius apgailestauja, kad nė viena iš kitų organizacijų neišreiškė noro gilintis į esamos pakuočių sistemos veikimą bei ieškoti strateginių sprendimų, gerinančių pakuočių atliekų tvarkymo sistemą. Nepaisant to, „Žaliasis taškas“, atstovaudamas didžiajai daliai Lietuvos gamintojų ir importuotojų, prisiėmė atsakomybę visapusiškai atlikti sisteminę Lietuvos pakuočių atliekų tvarkymo sistemos analizę. Analizės išvados atskleidė nemažai sisteminių veikimo spragų.

Atlikta analizė parodė, kad viena iš pagrindinių sisteminių spragų yra iš esmės iškreiptas gamintojo atsakomybės principas Lietuvoje, kuomet gamintojams nustatoma pareiga organizuoti ir finansuoti atliekų tvarkymą, tačiau nesuteikiama reali galimybė organizuoti nekomunalinių pakuočių atliekų tvarkymo nuo pat jų susidarymo iki galutinio sutvarkymo. Gamintojams esamu teisiniu reguliavimu palikta galimybė tik nusipirkti iš atliekų tvarkytojų „pažymas“ – dokumentus, kurie patvirtina atliekų sutvarkymą.

Dėl šių priežasčių klesti prekyba „pažymomis“, o realus atliekų tvarkymo organizavimas vyksta neefektyviai ir stringa.

Ši sistemos yda daro milžinišką žalą viešajam sektoriui, kelia riziką „Metrail“ istorijos pasikartojimams, paralyžiuoja sistemos vystymąsi, užkerta kelią žiedinės ekonomikos įgyvendinimui.

Siūlo sprendimus

Siekiant eliminuoti nustatytas pakuočių tvarkymo sistemos veikimo spragas, „Žaliasis taškas“ į pagalbą pasitelkė su tarptautinės bendrovės „Ernst&Young Baltic“ ekspertų komandą – buvo atlikta Europos šalių pakuočių tvarkymo sistemų gerųjų praktikų analizė. Analizė parodė, kad norint užtikrinti Lietuvoje veikiančios pakuočių tvarkymo sistemos galimybes efektyviai įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslus, visų pirma reikia subalansuoti sistemą atnaujinant teisinį reguliavimą, kad sistema pilnai atitiktų gamintojo atsakomybės veikimo principus, t. y. kad:

  • Gamintojai būtų skatinami naudoti perdirbamas pakuotes ir būtų aiški perdirbamumo kriterijų nustatymo bei patikros metodika.
  • Atliekų darytojai turėtų pareigą grąžinti panaudotas pakuotes į gamintojų organizuojamą pakuočių surinkimo sistemą.
  • Gamintojai turėtų pareigą organizuoti šių sistemų veikimą ir finansavimą, tiesiogiai atgaunant lėšas už antrines žaliavas ir padengiant skirtumą tarp sistemos kaštų ir gautų pajamų už antrines žaliavas.
  • Pareiga mokėti taršos mokestį būtų paskirstyta pagal tikslines grupes, nevykdančias joms nustatytų pareigų, t. y. taršos mokesčius turėtų mokėti arba atliekų darytojai negrąžinantys pakuočių atliekų į gamintojų organizuojamas sistemas, arba gamintojai, neorganizuojantys arba nedalyvaujantys pakuočių tvarkymo sistemos organizavime ir finansavime.

Šios ekspertų įžvalgos apibrėžia pagrindinius strateginius Lietuvos gamintojų importuotojų tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti, norint užtikrinti tvarią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Tačiau analizę atlikę ekspertai teigia, kad siekiant žiedinės ekonomikos tikslų vien tvarumo neužtenka – sistema turi veikti efektyviai, o efektyvumas pasiekiamas per pakuočių atliekų surinkimo sistemų optimizavimą, rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumų vystymą, konkurencinių sąlygų rinkoje skaidrinimą, finansavimo mechanizmų patikimumo didinimą. Būtent šiuos ambicingus penkerių metų strateginius tikslus išsikėlė organizacija „Žaliasis taškas“.

Kainų mažinimo galimybėms – ypatingas dėmesys

Pasiekti iškeltus tikslus yra svarbu visiems Lietuvos gamintojams, nes pakuočių atliekų tvarkymo sistemos tvarumas ir efektyvumas daro tiesioginę įtaką visų Lietuvos gamintojų pakuočių tvarkymo sąnaudoms. Pasak K. Pociaus, svarbu pabrėžti, kad jeigu sistema nebus subalansuota ir tinkamai paruošta žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimui, perspektyvoje pakuočių atliekų tvarkymo kainos gali augti ne procentais bet kartais, kas gali turėti itin neigiamų pasekmių gamintojams ir visai ekonomikai.

Organizacija „Žaliasis taškas“, strategiškai žvelgdama į ateities perspektyvas, į 2021 metų veiklos įkainius įtraukė reikiamas lėšas strategijos įgyvendinimui. Buvo nuodugniai įvertinti planuojami surinkti ir sutvarkyti pakuočių atliekų tvarkymo kiekiai konteinerinėje ir komercinėje sistemose.

Ypatingas dėmesys skirtas kainų mažinimo galimybių vertinimui. Mažėjant degalų ir elektros sąnaudoms, numatytas ir konteinerinėje sistemoje tvarkomų pakuočių atliekų kainų mažėjimas. Siekiant užtikrinti visapusišką paslaugų suteikimą vykdant pakuočių tvarkymo užduotis, į kainas yra įtrauktos ir kompensacijos už galimai nevykdomas pakuočių tvarkymo užduotis stiklo, popieriaus, medžio ir kitos pakuotės kategorijose. Pažymėtina, jog smarkiai augantys taršos mokesčio tarifai dėl minėto pakuočių tvarkymo sistemos išbalansavimo turi reikšmingą neigiamą poveikį ir organizacijos paslaugų tarifų didėjimui. Tai dar kartą patvirtinta, koks svarbus visiems gamintojams yra nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimas.

Anot K. Pociaus, užsibrėžtų tikslų pasiekimo sėkmė priklausys nuo gamintojų vienybės ir palaikymo įgyvendinant ilgalaikę strategiją. Todėl kviečiame visus neabejingus Lietuvos pakuočių tvarkymo sistemos sėkmei gamintojus importuotojus prisijungti prie organizacijos „Žaliasis taškas“ ir palaikyti įgyvendinant naująją strategiją. Būkime vieningi, bendradarbiaukime.

VšĮ „Žaliasis taškas“ yra pasaulinės gamintojų organizacijos „PRO-europe“, vienijančios „Žaliojo taško“ organizacijas visame pasaulyje narys. Lietuvos atstovai nuosekliai dalyvauja tarptautinėse „Žaliųjų taškų“ konferencijose ir stebi pasaulines aplinkosaugos tendencijas. Dauguma „PRO-europe“ narių, įskaitant ir pirmaujančių ES šalių „Žaliuosius taškus“ kelia ambicingus strateginius tikslus vedančius žiedinės ekonomikos link – didinti pakuočių atliekų perdirbimo rodiklius iš esmės transformuojant pakuočių tvarkymo sistemas. Pagrindinis dėmesys skiriamas klausimams, kaip padidinti perdirbamų pakuočių skaičių, pagerinti pirminį ir antrinį rūšiavimą, vystyti perdirbimo pajėgumus.


Taip pat skaitykite:

„Šiukšlių šerifas“ stebi, ar rūšiuojate teisingai: naujame „Žaliojo taško“ klipe – dėmesys pakuočių atliekoms

2024-05-08

Ar gyventojai išlaikytų atliekų rūšiavimo egzaminą? Patikrino atlikdami tyrimą

2024-05-02

Alytiškiai – vieni geriausiai rūšiuojančių atliekas: tai daro beveik kiekvienas

2024-04-30
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.