Pakuočių apskaita


Nepriklausomai nuo to, kokias pakuotes ir kiek jų įmonė išleidžia į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, privaloma įmonės viduje vesti pakuočių apskaitą. Joje turi būti nurodoma visa reikalinga informacija apie pakuočių judėjimą ir kiekius.

Žaliojo taško nariai gali kreiptis į mūsų specialistus dėl detalesnės pakuočių apskaitos išaiškinimo. Specialiai savo klientams turime parengę knygą apie pakuočių apskaitą, ženklinimą bei atitiktį. Atsižvelgdami į einamųjų metų Teisės aktų pakeitimus, papildomai rengiame medžiagą Pakuočių bei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo klausimais. 

Taip pat savo nariams siūlome papildomą paslaugą: kvalifikuoti Žaliojo taško specialistai Jūsų įmonėje gali atlikti aplinkosauginį auditą.

Pagrindiniai pakuočių apskaitos reikalavimai

Įsakymas, kuriuo paskiriamas atsakingas asmuo.

Įmonės vadovas privalo parašu bei antspaudu patvirtinti įsakymą „Dėl pakuočių apskaitos vedimo tvarkos ir atsakingo asmens paskyrimo, patvirtinimo“.

Apskaitos vedimo tvarka (aprašas).

Įmonė turi turėti apskaitos vedimo aprašą, kuriame trumpai apibūdinamas įmonės veiklos pobūdis (importuotojas ar gamintojas, tuščios pakuotės gamintojas ar importuotojas), išsamiai aprašoma pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita bei pakuočių apskaitos vedimo eiliškumas (nuo pakuotės svorio nustatymo iki bendro pakuotės svorio apskaičiavimo).

Pakuotės svorio nustatymas.

Pakuotės svoris gali būti nustatomas dviem būdais: arba iš tiekėjų gautu dokumentu, kuriame nurodomas tam tikros pakuotės svoris, arba sveriant pakuotes ir sudarant svėrimo aktus.

Prekinių vienetų sąrašas.

Vedant pakuotės apskaitą, būtina turėti prekinių vienetų sąrašą, kuriame turi būti nurodoma:
 • parduodamų (pagamintų ar įvežtų) prekių pavadinimas
 • prekinis vienetas (vnt, m, m2, m3)
 • pakuotės „kategorija" (pirminė, antrinė / tretinė)
 • pakuotės medžiaga (stiklas, plastikas ir t.t.)
 • pakuotės svoris

Pakuotės komponentų ir pagalbinių elementų svoris gali būti nurodomas kartu arba atskirai.

Pakuočių judėjimo žurnalas.

Vedant apskaitą, būtina turėti Gaminių pripildytos pakuotės apskaitos žurnalą, kuriame nurodomi duomenys:
 • panaudota Lietuvos Respublikos teritorijoje gaminiui pakuoti pakuotės rūšis (pagal medžiagas ir pakuotės svorį)
 • importuota (įvežta į Lietuvos Respubliką rinką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis (pagal medžiagas ir pakuotės svorį)
 • išleista į Lietuvos Respubliką rinką gaminių pripildytos pakuotės rūšis (pagal medžiagas ir pakuotės svorį)
 • eksportuota (išvežta iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis (pagal medžiagas ir pakuotės svorį)

Tuščios pakuotės apskaitos žurnalui reikalingi duomenys:

 • pagaminta Lietuvos Respublikos teritorijoje tuščios pakuotės pagal medžiagas ir pakuotės svorį;
 • importuota (įvežta į Lietuvos Respubliką rinką) tuščios pakuotės pagal medžiagas ir pakuotės svorį;
 • išleista į Lietuvos Respubliką rinką tuščios pakuotės pagal medžiagas ir pakuotės svorį
 • eksportuota (išvežta iš Lietuvos Respublikos) tuščios pakuotės pagal medžiagas ir pakuotės svorį.

Suvestinė.

Vedant apskaitą Excel lentelėje ar pagal buhalterinę programą privaloma paruošti ir atspausdinti pakuotės duomenų suvestinę kas ketvirtį, taip pat, pasibaigus metams, pilną metinę suvestinę.