Organizacijos veiklos ataskaitos

2021 metai

2021 metų Organizacijos narių sąrašas
2021 metų Žaliojo taško švietimo programa
2021 metų Žaliojo taško veiklos organizavimo planas
Finansavimo schema

Žaliojo taško 2021 metų II ketvirčio ataskaitos

Žaliojo taško 2021 metų II ketvirčio veiklos organizavimo ataskaita
Žaliojo taško 2021 m. II ketvirčio švietimo programos ataskaita
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2
Priedas nr. 3
Priedas nr. 4

Žaliojo taško 2021 metų I ketvirčio ataskaitos

Žaliojo taško 2021 metų I ketvirčio veiklos organizavimo ataskaita
Žaliojo taško 2021 m. I ketvirčio švietimo programos ataskaita
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2
Priedas nr. 3
Priedas nr. 4