Organizacijos veiklos ataskaitos

2021 metai

2021 metų Organizacijos narių sąrašas
2021 metų Žaliojo taško švietimo programa
2021 metų Žaliojo taško veiklos organizavimo planas
Finansavimo schema
1 priedas

Žaliojo taško 2021 metų III ketvirčio ataskaitos

Žaliojo taško 2021 metų III ketvirčio veiklos organizavimo ataskaita
Žaliojo taško 2021 m. III ketvirčio švietimo programos ataskaita
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2
Priedas nr. 3
Priedas nr. 4

Žaliojo taško 2021 metų II ketvirčio ataskaitos

Žaliojo taško 2021 metų II ketvirčio veiklos organizavimo ataskaita
Žaliojo taško 2021 m. II ketvirčio švietimo programos ataskaita
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2
Priedas nr. 3
Priedas nr. 4

Žaliojo taško 2021 metų I ketvirčio ataskaitos

Žaliojo taško 2021 metų I ketvirčio veiklos organizavimo ataskaita
Žaliojo taško 2021 m. I ketvirčio švietimo programos ataskaita
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2
Priedas nr. 3
Priedas nr. 4