žaliojo taško ženklas


„Žaliojo taško“ (vok. „Der Grüne Punkt“) ženklas simbolizuoja uždarojo ciklo (žiedinę) ekonomiką, kai visos atliekos virsta žaliavomis, taip tausojant aplinką. Jis reiškia, kad gamintojas ar importuotojas yra sumokėjęs už tinkamą šiuo ženklu pažymėtos pakuotės tvarkymą.


Vartotojas, įsigydamas „Žaliuoju tašku“ pažymėtą gaminį, padeda tausoti gamtos išteklius ir saugoti aplinką – jam telieka pasirūpinti, kad panaudota gaminio pakuotė patektų į tinkamą atliekų surinkimo konteinerį.


„Žaliojo taško“ ženklą naudoja daugiau kaip 170 tūkstančių pasaulio įmonių, juo paženklinta per 460 mlrd. pakuočių.


Organizacijos „Žaliasis taškas“ klientai įgyja teisę naudoti ženklą „Der Grüne Punkt“ platinamų gaminių pakuotėms žymėti. Ženklo naudojimo teisė suteikiama vieneriems metams pakuotės rūšiai, kurios atliekų tvarkymą vykdo „Žaliasis taškas“.


Pagrindiniai vaizdavimo reikalavimai 

„Žaliasis taškas“ – tai apskritimas, kuriame pavaizduotos dvi priešingų krypčių rodyklės, orientuotos pagal vertikalią ašį.


Kontrastinė rodyklė, lyginant ją su pakuotės pagrindo spalva, visada turi būti viršuje ir nukreipta į dešinę. Ženklas turi būti pozicionuojamas vertikaliai pakuotės teksto krypčiai.


Jeigu pakuotė neturi standartinio pagrindo, teksto kryptis pakuotės paviršiuje (sienelėje), ant kurio žymimas „Žaliasis taškas“, apibrėžia šio simbolio padėtį. Kartu su simboliu galima, bet neprivaloma, naudoti užrašą „Žaliasis taškas“. Ženklas negali būti keičiamas, jis turi būti naudojamas visas. Šalia ženklo neleidžiama spausdinti papildomų užrašų, išskyrus tekstą „Žaliasis taškas“, ar grafinių elementų.


„Žaliasis taškas“ turi būti gerai matomas ir atpažįstamas. Juo žymima pirminė arba prekinė pakuotė. Ženklas privalo:

–       Būti matoma prekinės pakuotės dalis;

–       Būti pavaizduotas ant pakuotės priekinės, nugarinės pusės arba šono

–       Atitikti pakuotės proporcijas;

–       Išlikti ant pakuotės matomas per visą jos gyvavimą, net kai pakuotė atidaryta

NAudinga informacija