Pakuočių ženklinimas


Kam reikalingas pakuočių ženklinimas?

Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema, tačiau šis ženklinimas neprivalomas.

Pakuočių gamyboje naudojamos medžiagos yra priskiriamos skirtingoms grupėms pagal jų pobūdį. Kiekvienai grupei žymėti naudojami tam tikri numeriai:
 • plastikams – nuo 1 iki 19
 • popieriui ir kartonui – nuo 20 iki 39
 • metalams – nuo 40 iki 49
 • medžiui – nuo 50 iki 59
 • tekstilei – nuo 60 iki 69
 • stiklui – nuo 70 iki 79
 • kombinuotoms pakuotėms – nuo 80 iki 99


Bendrieji ženklinimo reikalavimai

 • Pakuotės gamyboje naudotos medžiagos identifikavimui privalomai naudojami raidiniai sutrumpinimai, kurie pateikiami didžiosiomis raidėmis
 • Pakuotė turi būti ženklinama nurodant jos raidinį sutrumpinimą arba nurodant ir raidinį sutrumpinimą, ir kodą (pavyzdžiui, jei pakuotei pagaminti naudojamas polistirolas, ženklinama – arba PS, arba PS 6)
 • Pakuotė, pagaminta iš medžiagos, kuri neturi savo raidinio sutrumpinimo, ženklinama nurodant tik kodą (pavyzdžiui, pakuotė, pagaminta iš plastiko, kuriam nepriskirtas raidinis sutrumpinimas, ženklinama nurodant 7 arba 8 ir taip toliau iki 19, jei pakuotė pagaminta iš plastiko ir aliuminio, ženklinama – 90)
 • Ženklinimas, nurodant pakuotei pagaminti naudotas medžiagas, turi būti ant pačios pakuotės arba pakuotės etiketės, aiškiai matomas, lengvai įskaitomas, patvarus ir nepažeidžiamas, net ir atidarius pakuotę. Jei pagal Taisyklių reikalavimus nustatytas ženklinimas ant prekinės pakuotės fiziškai neįmanomas, jis pateikiamas ant grupinės pakuotės
 • Kombinuota pakuotė ženklinama, naudojant kombinuotoms pakuotėms suteiktus kodus, priskyrus ją vienai ar kitai grupei pagal vyraujančią medžiagą arba naudojant sutrumpinimą C/ (atitinkamai nurodant vyraujančios medžiagos raidinį sutrumpinimą)
 • Sudėtinė pakuotė ženklinama pagal vyraujančią medžiagą, t. y. nurodoma jai pagaminti panaudota vyraujanti medžiaga. Jeigu negalima išskirti vyraujančios medžiagos sudėtinėje pakuotėje, sudėtinė pakuotė ženklinama atskirai nurodant kiekvieną pakuotę sudarančią medžiagą
 • Ženklinimą tik ant grupinės pakuotės leidžiama pateikti šiais atvejais:
  • Kai dėl pakuotės matmenų ant prekinės pakuotės neįmanoma įskaitomai sutalpinti visos pagal teisės aktus privalomos ant pakuotės pateikti informacijos (pavyzdžiui, pakuotės, kurių didžiausias šono plotas yra mažesnis kaip 10 cm2, tabako gaminių pakuotės)
  • Kai iš anksto nesupakuoti gaminiai (produktai) sveriami ir pakuojami vartotojo ar produkto naudotojo akivaizdoje
 • Gamintojai, importuotojai, pardavėjai ir kiti ūkinės veiklos vykdytojai arba jiems atstovaujančios organizacijos, organizuojančios pakuočių atliekų tvarkymo sistemas, gali savo gaminių pakuotes papildomai žymėti ženklu:
  • pagal kurį galima atskirti, kad šios pakuotės ir pakuočių atliekos yra surenkamos ir tvarkomos gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir kitų ūkinės veiklos vykdytojų finansuojamoje sistemoje ir taip apriboti sistemoje nedalyvaujančių subjektų galimybę nemokamai naudotis sistemos paslaugomis (pvz. Green Dot ženklas)
  • Kuris įrodytų pakuotės autentiškumą, technines savybes ir (ar) nuosavybę.


Teisės aktai, reglamentuojantys pakuočių ženklinimą

 • LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, 2001 m. rugsėjo 25 d. Nr. IX-517
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. Birželio 27 d. Įsakymas Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“


Plastikinė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Polietelentereftalatas PET 1
Aukšto tankumo polietilenas HDPE 2
Polivinilchloridas PVC 3
Žemo tankumo polietilenas LDPE 4
Polipropilenas PP 5
Polistirolas PS 6
Kitokia plastikinė 7
Plastikas-akrilinio butadieno stirenas (ABS) 9-19


Popierinė/kartoninė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Gofruotas kartonas PAP 20
Negofruotas kartonas PAP 21
Popierius PAP 22
Kita popierinė/kartoninė 23-29


Metalinė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Plienas FE 40
Aliuminis ALU 41
Kitokia metalinė 42-49


Medinė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Medis FOR 50
Kamštis FOR 51
Kitokia metalinė 52-59


Tekstilinė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Medvilnė TEX 60
Džiutas TEX 61
Kitokia tekstilė 62-69


Stiklinė pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Bespalvis stiklas GL 70
Žaliasis stiklas GL 71
Rudas stiklas GL 72
Kitoks stiklas 73-79


Kombinuota pakuotė

PavadinimasRaidinis sutrumpinimasKodasŽenkliukasAtsisiųsti
Popierius ir kartonas / įvairūs metalai C/...* 80
Popierius ir kartonas / plastikas C/...* 81
Popierius ir kartonas / aliuminis C/...* 80
Popierius ir kartonas / alavuota skarda C/...* 80
Popierius ir kartonas / plastikas / aliuminis C/...* 80
Popierius ir kartonas / plastikas /aliuminis / alavuota skarda C/...* 80
Kita kombinuota pakuotė, pagaminta iš popieriaus ir kartono bei kitų medžiagų 86-89
Plastikas / aliuminis C/...* 90
Plastikas / alavuota skarda C/...* 91
Plastikas / įvairūs metalai C/...* 92
Kita kombinuota pakuotė, pagaminta iš popieriaus ir kartono bei kitų medžiagų 93-94
Stiklas / plastikas C/...* 95
Stiklas / aliuminis C/...* 96
Stiklas / alavuota skarda C/...* 97
Stiklas / įvairūs metalai C/...* 98
Kita kombinuota pakuotė 99