"Žaliasis taškas" ragina įmones nepasiduoti spaudimui

2018-05-07

Sumaištis – taip galima apibūdinti dabartinę situaciją dėl „Metrail“ istorijos. Kol Aplinkos ministerija svarsto taikos sutartį, jai pavaldžios įstaigos elgiasi priešingai, o atskiros įmonės jau sulaukia ir netiesioginių aplinkosaugininkų grasinimų. VšĮ „Žaliasis taškas“ pateikia patarimus beveik 2 tūkst. įmonių kaip elgtis šioje neužtikrintoje situacijoje.

 

Patikrinimai gali būti skundžiami

 

Pastaruoju metu regioniniai aplinkos apsaugos departamentai (RAAD) pradėjo pavienių įmonių tikrinimą. Įmonių gautuose RAAD pranešimuose apie patikrinimo atlikimą nurodoma, kad tai yra planiniai patikrinimai, tačiau jie nenurodyti departamentų 2018 m. patikrinimų sąraše.

 

„Tokie veiksmai a priori prasilenkia su departamentų veiklą reguliuojančiais teisės aktais ir galėtų būti skundžiami jau pradinėje stadijoje“, – sako „Žaliasis taškas“ atstovaujantis advokatas dr. Paulius Čelkis.

 

Pastaruoju metu atskiros, į „Metrail“ bylą įtrauktos įmonės, taip pat sulaukia neoficialių skambučių iš RAAD su nurodymu ar primygtiniu patarimu tikslinti atliekų tvarkymo deklaracijas, t. y. jau sutvarkytas atliekas (už kurių tvarkymą sumokėta) deklaruoti kaip nesutvarkytas bei dėl to sumokėti taršos mokestį.

 

Neabejotinas teisinis pagrindas – tik po teismo sprendimo

 

„Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (VRAAD) sprendimo naikinti „Metrail“ pažymas vyksta teisminiai ginčai. Be to, „Žaliasis taškas“ su VRAAD bei Aplinkos ministerija veda derybas dėl taikaus ginčo sprendimo“, – teigia P. Čelkis.

 

„Žaliasis taškas“ yra apskundęs „Metrail“ pažymų panaikinimą ir kol nėra teismo sprendimo, tol nėra ir neabejotinos pareigos mokėti šiais pagrindais taršos mokestį ­ – juk įmonės savo pareigas dėl pakuočių tvarkymo jau įvykdė.

 

Išsprendus ginčą taikiai neliktų pareigos tikslinti deklaracijas ir mokėti taršos mokestį kaip ir tuo atveju, jei nepavykus išspręsti ginčo taikiai, teismas panaikintų VRAAD sprendimą kaip neteisėtą. Tuo tarpu, sumokėjus mokestį kyla grėsmė, kad pastarasis pasibaigus mokestinei senačiai gali būti prarastas.

 

Taigi, kol galutinai nesibaigė derybos dėl taikaus ginčo išsprendimo, įmonės nepatikslinusios deklaracijų, faktiškai nerizikuoja nei iki VRAAD raštuose nurodytos mokesčio sumokėjimo nurodytos datos skaičiuotinų delspinigių sumokėjimu (oficialiu Valstybinės mokesčių inspekcijos komentaru įmonės šiuo atveju nuo apskaičiuotų delspinigių yra atleidžiamos pateikus paprasčiausią prašymą), nei dvigubu tarifu už nuslėptą taršą (kuris šiuo atveju netaikytinas). Visgi rizika, kad nuo balandžio pabaigos galės būti bandomi taikyti delspinigiai išlieka, tačiau tai įvertinus visgi verta sulaukti taikos derybų su ministerija pabaigos, – komentuoja advokatas.

 

Ką reikia žinoti įmonėms patikrinimo metu

 

Kadangi susiklostė tokia situacija, įmonės turėtų žinoti patikrinimų tvarką bei savo teises.

Apie planinius patikrinimus RAAD privalo informuoti iš anksto – nė vėliau nei prieš 10 darbo dienų. Įmonė turi būti informuojama tiek apie patį patikrinimą, tiek apie jo pagrindą, terminą ir tikslą. Taip pat turi būti nurodomas preliminarus sąrašas dokumentų, kuriuos reikės pateikti.

 

Tikrinama įmonė turi gauti nuorodą į institucijos internetinę svetainę, kurioje skelbiamas kontrolės pareigūno, tikrinamos įmonės teisių ir pareigų sąrašas bei atsakomybė už atsisakymą teikti informaciją ir (ar) netinkamą elgesį.

 

Jei vyksta neplaninis patikrinimas, įmonė iš anksto neinformuojama, o tikrinantis pareigūnas privalo pateikti pavedimą atlikti patikrinimą arba sprendimą dėl patikrinimo. Visais atvejais turi būti surašomas patikrinimo aktas.

 

Per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo, įmonė gali raštu teikti pastabas, jeigu nesutinka su patikrinimo aktu ir jame apskaičiuotomis sumomis.

 

„Tuo atveju, jei nesutinkama su patikrinimo akte apskaičiuotu mokesčiu ir su juo susijusiomis sumomis, teikiant pastabas, vertėtų akcentuoti, kad įmonės kaltės dėl susidariusios situacijos nėra, be to, nėra ir galutinio teismo sprendimo dėl pagrindų mokėti aplinkos taršos mokestį. Argumentus rekomenduojame panaudoti iš organizacijos parengto administracinio skundo šablono, kurį įmonės gali rasti prisijungusios prie „Žaliojo taško“ informacinės sistemos“, – sako advokatas.