Skelbiami Žaliojo taško tarifai 2017 m.

2016-11-18
Gamintojai ir importuotojai, siekiantys organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai, kiekvienais metais iki gruodžio 1 dienos privalo pavesti organizacijai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ateinantiems kalendoriniams metams.

Šiuo metu galiojančioje sutartyje „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“ numatytas paslaugų teikimas apmokestinamajai pakuotei, kuri nepriskiriama savoms reikmėms. Nuo 2017 m. atsiradus naujiems pasikeitimams, kartu su 1 Priedu teikiame ir papildomą Sutartį dėl 2017 m. paslaugų teikimo.


2017 M. PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Paslaugų įkainiai pateikti eurais už į rinką išleistos pakuotės toną (išskyrus gamintojo importuotojo veikloje susidarančią savų reikmių pakuotę, kuriai taikoma 100% užduotis).

Pakuotės rūšisPaslaugų įkainiai €/tPaslaugų įkainio sudedamosios dalys
Pakuočių atliekų tvarkymas, €/tInfrastruktūros plėtra, €/tAdministravimas, €/tŠvietimas, €/t
Stiklas 59,00 51,56 3,09 2,49 1,77
Plastikas 81,00 72,99 3,09 2,49 2,43
PET 81,00 72,99 3,09 2,49 2,43
Popierius ir kartonas 25,00 18,67 3,09 2,49 0,75
Metalas 44,00 37,10 3,09 2,49 1,32
Kombinuota (popieriaus pagrindu) 122,00 112,76 3,09 2,49 3,66
Kombinuota (kita) 125,00 115,67 3,09 2,49 3,75
Medis 17,00 10,91 3,09 2,49 0,51
Kitos pakuotės 33,00 26,43 3,09 2,49 0,99


2017 m. kainų augimo priežastys:
  • Bendros atliekų tvarkymo kainos augimas. Dėl rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtros auga pakuočių atliekų surinkimas iš gyventojų konteinerinėje sistemoje, kurios tvarkymo kaštai yra aukščiausi. Tai daro reikšmingą įtaką ir bendros tvarkymo kainos augimui.
  • Reikšmingas vertingų žaliavų (pagrindinai PET) sumažėjimas konteineriuose, dėl 2016-tais metais pradėjusios veikti depozito sistemos.
  • Infrastruktūros plėtros finansavimo augimas. Prie esamų infrastruktūros finansavimo įsipareigojimų, prisiimtų 2014, 2015, 2016 metais prisideda ir 2017 metų numatomos infrastruktūros plėtros finansavimas.
  • Savų reikmių pakuočių kiekio išėmimas iš Žaliojo taško organizacijos finansuojamos pakuočių atliekų tvarkymo sistemos. Tai lemia, kad plėtros finansavimo ir administravimo sąnaudų padengimas bus paskirstomas mažesniam (sistemoje likusiam) pakuočių kiekiui, todėl finansavimas tenkantis vienai tonai didėja.

Kaip ir ankstesniais metais, kainos metų eigoje didėti negali. Tačiau, jeigu nuo Žaliojo taško organizacijos nepriklausančių aplinkybių būtų ribojama infrastruktūros plėtra, bendrieji Žaliojo taško pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų įkainiai gali mažėti.

Iškilus klausimams kreipkitės:
(8-5) 2331152 Vilnius
(8-37) 210418, 210417 Kaunas
biuras@ztl.lt