Paskelbtos gamintojų ir importuotojų organizacijų rinkos dalys

2017-04-14
Aplinkos apsaugos agentūra paskelbė gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos pakuočių rinkos dalis 2017 metams.


Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys apskaičiuotos pagal 2016 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis.


Organizacijos pavadinimas

Užimama rinkos dalis, %

Finansuojama rinkos dalis, %

VšĮ "Žaliasis taškas"

50,563756

56,020486

VšĮ "Pakuočių tvarkymo organizacija"

38,486912

42,640335

VšĮ "Gamtos ateitis"

1,208735

1,339180


Patiektų rinkai pakuočių dalis (%), nepatenkanti į organizacijų užimamą rinkos dalį

Licencijuotoms organizacijoms nepriklausančių gamintojų ir importuotojų patiektos rinkai pakuotės

3,289520

 

Vienkartinės pakuotės, kurių tvarkymo organizavimas pavestas užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriams

6,451076

 


PASTABA
. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2017-04-11 duomenis.