Konkursai atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugoms pirkti

2017-04-11
Skelbiami konkursai nekomunalinių atliekų sraute susidarančių plastiko, popieriaus ir kartono bei medinių pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugoms pirkti. 

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, VšĮ „Žaliasis taškas“ pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo tvarkos aprašu, kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

Pirkimo komisijos narys, kuriam pavesta palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Linas Michalkevičius, Tel.: +37052331152, +37065291401, linas.michalkevicius@ztl.lt, Perkūnkiemio g. 2, LT-12126, Vilnius.

Plastikinei pakuotei 
Popierinei pakuotei 
Medinei pakuotei