Komentaras dėl Aplinkos ministro pasisakymo

2016-09-22
„Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Lietuvos diena“ pasirodė informacija, kad Aplinkos ministerija, kartu su teisėsaugos institucijomis, yra nustačiusi popierinės pakuotės atliekų tvarkymo pažeidimus tam tikrose atliekų tvarkymo įmonėse, galimai neteisėtai išrašančiose popierinės pakuotės atliekų tvarkymą įrodančius dokumentus.

Norime informuoti, kad Organizacija Žaliasis taškas nėra gavusi jokių pranešimų iš Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų apie galimus popierinės pakuotės atliekų tvarkymo pažeidimus atliekų tvarkymo įmonėse, su kuriomis bendradarbiauja Žaliasis taškas.

Be to, patikrinus oficialius aplinkosauginius įmonių tikrinimo registrus bei atskirai užklausus pačių atliekų tvarkymo įmonių, nei vienoje popierinės pakuotės atliekų tvarkymo įmonėje, su kuria dirba Žaliasis taškas, nėra nustatyta jokių piktybinių ar sukčiavimo schemų, dėl kurių yra pradėti minėti tyrimai, ir dėl kurių gali būti panaikinti popierinės pakuotės atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

Žaliojo taško pakuočių atliekų tvarkymo sistema bei gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas yra kompleksinis ir daug pastangų bei dėmesio reikalaujantis procesas. Skaidri Žaliojo taško organizacijos valdymo struktūra bei kontrolės mechanizmai yra kertinis šios sistemos pamatas.

Organizacija Žaliasis taškas suteikia galimybę patiems gamintojams ir importuotojams dalyvauti organizacijos valdyme ir taip prisidėti prie patikimos ir skaidrios pakuočių atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo.