Informacija dėl GPAIS

2018-01-15

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Taigi, visos procedūros, susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu, ataskaitų teikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymu, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pateikimu, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimu, turės būti vykdomos naudojantis GPAIS.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ši sistema dar tobulinama (vis dar nėra duomenų integracijos galimybės, ribotas sistemos funkcionalumas ir pan. ), o verslo bendruomenei būtina pritaikyti verslo valdymo sistemas prie GPAIS, nuo sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. numatomas pereinamasis laikotarpis, kurio metu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai nevykdys subjektų GPAIS vykdomos apskaitos kontrolės.

 

Aplinkos ministerijos internetinio puslapio www.am.lt skiltyje „GPAIS informacija“ galima rasti GPAIS mokymų medžiagą bei kitą informaciją, o instrukciją, kaip jungtis prie GPAIS ir joje registruoti įmonės atstovus, rasite šios sistemos tinklalapio www.gpais.eu skiltyje „Esu naujas vartotojas“.

 

Kadangi įsakymo dėl GPAIS, kai ja negalima nustatyta tvarka naudotis, tvarkos aprašo patvirtinimo projektas (toliau – Projektas) Nr. 18-12, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio sąlygos, vis dar derinimo stadijoje, detalesnė informacija bus pateikta vėliau, o kol kas norime atkreipti Jūsų dėmesį į tam tikrus aspektus:

 

Vadovaujantis Projekto nuostatomis, tikėtina, kad pereinamuoju laikotarpiu (iki 2018 m. birželio 30 d.) gamintojai ir importuotojai turės teisę pasirinkti kaip vykdyti apskaitą:

  • Naudojantis GPAIS;
  • Naudojant Verslo valdymo sistemas (VVS);
  • Vykdyti apskaitą kitu būdu, pvz. pildant laisvos formos popierinį apskaitos žurnalą.Atkreipiame dėmesį į tai, kad vykdant apskaitą ne GPAIS, visi vedami duomenys turės atitikti ir būti analogiški duomenims ir informacijai, kurie turėtų būti vedami į GPAIS.

 

Planuojama, kad pereinamuoju laikotarpiu pasirinkus apskaitą vykdyti naudojant VVS, pereiti prie GPAIS bus galima bet kuriuo metu, tačiau naudotojai pasirinkę GPAIS, o vėliau nusprendę apskaitą vykdyti kitu būdu, to jau padaryti nebegalės.

 

Numatoma, kad iki liepos 1 d. turėtų būti sukurtos integracinės sąsajos, kurių pagalba visi GPAIS naudotojų pereinamojo laikotarpio apskaitos duomenys iš VVS būtų automatiniu būdu perkelti į GPAIS.


Pranešame, kad kai kuriems gamintojams ir importuotojams gali nepavykti užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade, kadangi kol Organizacija nesuves konkretaus Pavedimo davėjo į GPAIS, tol jis negalės nurodyti kolektyvaus atsakomybės būdo, dėl ko nepavyks ir registracija (sekite mūsų informaciją ir bandykite registruotis, kadangi duomenų suvedimas jau vykdomas sąrašo principu).

 

Taip pat norime atkreipti dėmesį į dar vieną Projekto nuostatą, pagal kurią pereinamojo laikotarpio metu atliekų darytojai ir tvarkytojai apskaitos duomenis į GPAIS privalo suvesti ne rečiau kaip kartą per kalendorinį mėnesį, o suvestų duomenų pagrindu, pasibaigus kalendoriniam metų ketvirčiui, turi būti suformuota kalendorinio ketvirčio apskaitos suvestinė.

 

  • Užtikriname, kad ne tik verslo asociacijos, bet ir Organizacija aktyviai bendradarbiauja su Aplinkos ministerija derinant minėto Projekto, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio sąlygos, nuostatas, stengiantis užtikrinti visų interesų pusiausvyrą.