Dėl teisės akto keitimo projekto

2015-10-06
VšĮ „Žaliasis taškas“, kartu su kitomis asocijuotomis struktūromis bei jų nariais, inicijavo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos apraše (toliau tekste – Aprašas) numatytų perteklinių reikalavimų korekcijas bei LR Ūkio ministerijai pateikė siūlomą Aprašo pakeitimo projektą.

LR Ūkio ministerija, nepaisant kai kurių suinteresuotų asmenų trukdžių, įvertinusi darbo grupės pasiūlymus ir argumentus sutiko su išsakytomis pastabomis ir pateikė naują įsakymo projektą derinimui.

Rengiant Aprašo pakeitimo projektą, buvo siekiama supaprastinti įsigaliosiančią atitikties sistemą, dėl kurios nepagrįstai padidėtų ne vien administracinė, tačiau ir finansinė našta gamintojams ir importuotojams. Tai keltų grėsmę prekybos kliūčių atsiradimui ES vidaus rinkoje bei apsunkintų konkurencines sąlygas.

Aprašo keitimo projektas buvo rengiamas kartu su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos, Lietuvos maisto pramonininkų konfederacijos, Lietuvos pakuotojų asociacijos, Asociacijos „INFOBALT“, Asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“, Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais.

Suvieniję jėgas, galime nuveikti daugiau!

Lydraštis dėl teisės akto keitimo projekto.

Aprašo keitimo projektas.