Dėl Savų reikmių

2018-01-04

Informuojame, kad 2017 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1113 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.  lapkričio 24 d. nutarimo Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymo užduotis ir nustatyta, kad gamintojams ir importuotojams, gaminių pripildytas pakuotes sunaudojantiems savoms reikmėms, taikoma ne mažiau kaip 80 procentų pakuočių, sunaudotų savoms reikmėms, atliekų sutvarkymo (įskaitant perdavimą naudoti pakartotinai) užduotis (atsižvelgiant į sunaudotą savoms reikmėms pakuočių kiekį).

 

Pažymėtina, jog ši užduotis turi būti vykdoma 2017 kalendoriniais metais ir kitais einamaisiais kalendoriniais metais gamintojų ir importuotojų, pakuočių atliekas tvarkančių individualiai. Taigi, gamintojams ir (ar) importuotojams, pakuočių atliekas tvarkantiems kolektyviai, savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymui taikomos bendros pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys. Atsižvelgdama į teisinio reguliavimo pokyčius,  VšĮ „Žaliasis taškas“ informuoja, kad nuo šiol gamintojai ir  (ar) importuotojai savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekas galės tvarkyti ir kolektyviai, organizacijai atskiru susitarimu pavesdami organizuoti šių pakuočių atliekų tvarkymą.

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu biuras@ztl.lt.