Gamintojų ir importuotojų sąvadas


Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokios pakuotės įmonė išleidžia į vidaus rinką, privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti pripildytas pakuotes gamintojai, importuotojai, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti tuščias pakuotes pakuočių gamintojai, užsienio valstybių asmenys ir įgaliotieji atstovai turi:

Užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius arba juos išvežant iš Lietuvos Respublikos . Nuo 2018 m Registracija vykdoma per vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS)  adresu www.gpais.eu)

Pasikeitus duomenims ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos  Gamintojas ar importuotojas naudodamasis GPAIS pateikia užpildytą prašymą su pasikeitusiais duomenimis.

Nuo pareigos registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą atleidžiama:

• jeigu įmonė pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neprivalo būti registruota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja (netaikoma gamintojams ir importuotojams, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia gaminius, supakuotus į pakuotę, kuriai taikoma užstato sistema);

•  toms per ataskaitinį laikotarpį įmonės importuotoms prekėms (supakuotiems gaminiams), kurios pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neapmokestinamos importo PVM.