Gamintojų ir importuotojų sąvadas


Nepriklausomai nuo to, kiek ir kokios pakuotės įmonė išleidžia į vidaus rinką, privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade. 

Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti pripildytas pakuotes gamintojai, importuotojai, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai planuojantys tiekti tuščias pakuotes pakuočių gamintojai, užsienio valstybių asmenys ir įgaliotieji atstovai turi užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki šių gaminių patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai dienos.


Registracija vykdoma per vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS)  adresu www.gpais.eu


Pasikeitus duomenims ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos  Gamintojas ar importuotojas naudodamasis GPAIS pateikia užpildytą prašymą su pasikeitusiais duomenimis.


Pakuočių išleidimas į vidaus rinką neįsiregistravus sąvade užtraukia 434-868 eurų baudą.